Home Inwest Jolanta Hoffman informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Home Inwest Jolanta Hoffman z siedzibą Łodzi (90-138) ul. Narutowicza 77/1 e-mail: biuro@homeinwest.pl, tel.:503 70 77 70 zwany dalej Administratorem.
  Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Jolantę Hoffman licencjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami (nr licencji 22919) posiadającą ubezpieczenie zawodowe OC.
  Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:
  • przekazywanie w ramach marketingu bezpośredniego informacji o ofertach i usługach pośrednictwa ( Art 6 ust lit a,f RODO),
  • wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego w celu kojarzenia zapotrzebowania zamawiającego z nieruchomości oferujących,
  • wszelkie czynności zawiązane z zawarciem umowy najmu lub kupna oferowanej nieruchomości oraz oferowanie Pani/Pana nieruchomości w celu realizacji usługi pośrednictwa sprzedaży bądź wynajęcia nieruchomości bądź inne czynności zawarte w umowie.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa między innymi: urzędy państwowe, rejestry gruntów, kancelarie notarialne, inne biura nieruchomości na zasadach współpracy między biurami.
 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do:
  • swoich danych osobowych,
  • prawo do ich sprostowania,
  • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przeniesienia danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do cofnięcia zgody,
  • prawo do zapomnienia.
 4. Pani / Pana dane będą przechowywane przez okres dochodzenia praw i roszczeń.
 5. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy pośrednictwa, według rozporządzenia.